BRAND AMBASSADOR BRIDGE PAGE

GLOBAL AMBASSADOR
LINE UP
รับชมเรื่องราวของแบรนด์โซลวาซูที่บอกเล่าผ่านโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์

ตอนที่ 1 SULWHASOO REBLOOM
with ROSÉ
พบกับจักรวาลแห่ง โซลวาซู ผ่าน ROSÉ
ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย
รับชม
ตอนที่ 2 ROSÉ in BUKCHON บ้านของโซลวาซู ณ บุกชน กับ ROSÉ
กลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์
รับชม
ตอนที่ 1 SULWHASOO REBLOOM
with ROSÉ
พบกับจักรวาลแห่ง โซลวาซู ผ่าน ROSÉ
ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย
รับชม
ตอนที่ 2 ROSÉ in BUKCHON บ้านของโซลวาซู ณ บุกชน กับ ROSÉ
กลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์
รับชม