Sulwhasoo Brand Campaign - I AM GINSENG

BRAND CAMPAIGN

I A M G I N S E N G

I A M B E A U T Y

I A M S U L W H A S O O

โสม:
ต่อร่างกายและดีต่อผิวของคุณ

ด้วยพลังแห่งโสมที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน
ถึงคุณประโยชน์ในการบำรุงร่างกายสู่การดูแลผิวให้มีชีวิตชีวา.

โซลวาซู แบรนด์แรกที่นำการวิจัยนวัตกรรม
เกี่ยวกับโสมและคุณสมบัติอันน่าอัศจรรย์สู่
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว.

เมื่อโสมสัมผัสกับผิวของคุณ

การทาโสมสดลงบนผิวโดยตรงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาผิว.
ทีมโซลวาซูทำการวิจัยโสมอย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง
การหั่น, การต้ม, การอบ และการนึ่ง.

ในที่สุดเราก็ค้นพบวิธีการใช้คุณประโยชน์ของโสมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแค่นำมาบริโภค
เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการนำโสมมาบำรุงผิวได้อีกด้วย.

ความมุ่งมั่นในการวิจัยโสมอย่าง
ต่อเนื่อง:

ย้อนกลับไปกว่า 50 ปี เส้นทางการวิจัยของเรายังคงดำเนินไป
ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จากการจดบันทึกเกี่ยวกับการสำรวจ
การดำเนินชีวิตของผู้หญิงและนำข้อมูลมาวิเคราะห์.

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการค้นพบคุณประโยชน์ต่างๆของโสมและ
แหล่งที่มาของพลังอันล้ำค่า.

จากความมุ่งมั่นสู่งานศิลป์

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อโสมทำให้ผลิตภัณฑ์โซล,
วาซูสมบูรณ์แบบดั่งงานศิลป์ที่รังสรรค์ความงามเหนือ.
กาลเวลา

สู่ความสำเร็จแห่งความงามที่เหนือกว่าด้วยโสม
อันเป็นงานศิลปะแห่งโซลวาซูที่ยังคงดำเนินต่อไป.

SULWHASOO BESTSELLERS Our Products Featured in Brand Film

SULWHASOO NEW BRAND FILM “I AM GINSENG”